Complete Steps to Place Your Order

Your Shopping Cart Summary

Review your cart with 1 item and total 124.000
    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× voi xit nuoc tuoi cay 2 300x300 - Checkout Vòi xịt Nước Tưới Cây Thông Minh Giãn Nở 15m99.000 99.000
99.000

Thông tin thanh toán

Shipping Details

Đơn hàng của bạn

Order Review

Sản phẩm Tạm tính
Vòi xịt Nước Tưới Cây Thông Minh Giãn Nở 15m99.000  × 1 99.000
Tạm tính 99.000
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 124.000

Payment Method

Cart Totals

Subtotal 99.000
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Total 124.000
Total
124.000

Vui lòng cung cấp thông tin chính xác để shop ship tới đúng địa chỉ người nhận chính sách riêng tư.